Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie, ul. Tyniecka 6 – 03.12.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:

KG.272.02.15.1.2018 – Różne art. spożywcze
KG.272.02.15.2.2018 – Warzywa, owoce, owoce cytrusowe
KG.272.02.15.3.2018 – Mrożonki, ryby i przetwory rybne
KG.272.02.15.4.2018 – Mięso, wędliny, drób
KG.272.02.15.5.2018 – Chleb i produkty z mąki
KG.272.02.15.6.2018 – Jajka
KG.272.02.15.7.2018 – Nabiał i przetwory
KG.272.02.15.8.2018 – Dania gotowe

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Zakup busa osobowego – KG.272.02.11.2018 – 21.11.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Zakup komputerowego sprzętu brajlowskiego – KG.272.02.10.2018 – 25.10.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Zakup i dostawa podręczników – KG.272.02.02.2018 – 12.09.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro: Zakup i dostawa podręczników – KG.272.02.01.2018 – 29.08.2018


Postępowanie unieważnione ze względu na brak ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa