Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zespół

  • Fotografia: Widok Ośrodka od strony ogrodu
  • Fotografia: Budynek Ośrodka - szkoła i nowy internat

Założony w 1948 roku, krakowski Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0–6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesnego wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na słuchaczach szkół policealnych. 

 

Ośrodek stara się utrzymywać bliskie kontakty międzynarodowe z podobnymi instytucjami, współpracuje z brytyjską organizacją Lattitude oraz często uczestniczy w projektach unijnych. Wymiana doświadczeń, wiedzy i informacji na temat najnowszych osiągnięć prowadzi do efektywnego doskonalenia metod, technik oraz technologii wykorzystywanych w nauczaniu osób niewidomych i słabo widzących.

  • Fotografia: Budynek Ośrodka - wejście główne
  • Fotografia: Budynek Ośrodka - szkoła i sala gimnastyczna
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa