Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

2012/2013

28 września 2012 - Ślubowanie klas pierwszych

 

Fotografia: Słowo Pani DyrektorUroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele św. Stanisława Kostki. Następnie  w Ośrodku zebrali się rodzice, nauczyciele i wychowawcy, zaproszeni goście oraz najważniejsze w tym dniu osoby  – sami uczniowie. Dyrektorzy szkół podkreślili wagę tego wydarzenia i serdecznie przywitali nowych uczniów. Ślubowanie złożyli pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W ten sposób zostali oficjalnie przyjęci do społeczności Ośrodka.

 

Najmłodsi przeżywali te chwile najbardziej. Po ceremonii pasowania na ucznia wielkim piórem, otrzymali tarcze szkolne, pamiątkowe dyplomy oraz jeden z kluczy do sukcesu – zabawki do odstresowywania. Wreszcie mogli poczuć się prawdziwymi uczniami.

  

Fotografia: Pierwszoklasiści - gimnazjaliściNastępnie uczniowie klas pierwszych wszystkich szkół Ośrodka zaprezentowali się w przygotowanych pod opieką nauczycieli programach artystycznych. Jak zawsze ogromny uśmiech i wzruszenie wzbudzili uczniowie Szkoły Podstawowej, również drugoklasiści, którzy pięknie przywitali młodszych kolegów. Gimnazjaliści w uroczysty sposób przypomnieli o wartościach, jakie powinny przyświecać każdemu uczniowi, a pierwszoklasiści szkół ponadgimnazjalnych przedstawili, z przymrużeniem oka, scenki z życia uczniów.

 

Uczniom klas pierwszych życzymy wielu sukcesów na wszystkich etapach kształcenia. Mamy nadzieję, że w naszym Ośrodku znajdą prawdziwych przyjaciół i będą się czuli jak w drugim domu, otoczeni opieką i troską.

 

Fotografie z uroczystości

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa