Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

2012/2013

2 lutego 2013 - Egzamin Cambridge English w Ośrodku

 

W grudniu 2012 i lutym 2013 dwudziestoosobowa grupa uczniów i absolwentów naszego Ośrodka przystąpiła do międzynarodowych egzaminów Cambridge z języka angielskiego na dwóch poziomach: zaawansowanym FCE (8.12.2012) i średniozaawansowanym PET (2.02.2013). Wyniki egzaminów potwierdziły wysoki poziom językowy słuchaczy z naszej szkoły: 95% przystępujących zdało egzamin, w tym 6 osób uzyskało poziom FCE (w europejskiej klasyfikacji – B1).

 

Fotografia: Monica Poulter, Senior Assessment Manager at Cambridge ESOLEgzaminy zorganizowane zostały przez British Council i przeprowadzone na terenie Ośrodka przez komisje egzaminatorów Cambridge ESOL, przy udziale obserwatora z Wielkiej Brytanii. Pani Monica Poulter, Senior Assessment Manager at Cambridge ESOL, z uwagi na szczególny charakter grupy egzaminowanych, wymagającej szeregu dostosowań egzaminów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności wzroku (7 osób niewidomych i 13 słabo widzących), przeprowadziła dodatkowe rozmowy-wywiady z uczestnikami egzaminów. Mają one posłużyć jako materiał szkoleniowy dla egzaminatorów Cambridge przygotowujących się do pracy z osobami z dysfunkcją wzroku.

 

Fotografia: Uczestnicy projektu „Na fali”Egzaminy FCE i PET odbyły się na zakończenie czteroletniego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Kapitał Ludzki. Podczas projektu „Na fali” wychowankowie 8 ośrodków dla niewidomych i słabo widzących z całej Polski uczestniczyli w intensywnych zajęciach języka angielskiego wzbogacanych elementami sportowymi i kulturalnymi. Słuchacze uczyli się w swoich szkołach oraz w czasie weekendów integracyjnych w Warszawie, a także podczas zimowych i letnich wyjazdów wakacyjnych.

 

Rezultatem ciężkiej i systematycznej pracy naszych uczniów jest uzyskanie najlepszego wyniku powyższych egzaminów wśród placówek uczestniczących w projekcie. Daje to naszemu Ośrodkowi gwarancję przystąpienia do kolejnych tego typu projektów, a osobom słabo widzącym i niewidomym szansę wyrównania poziomu kwalifikacji językowych.

 

Fotografie

Plakat projektu „Na fali”

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa