Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

16 listopada 2015 - Spotkanie Małopolskiego Kuratora Oświaty ze stypendystami Prezesa Rady Ministrów

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Gratulacje złożył stypendystom Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski.

 

Nasz stypendysta Marceli Frukacz jest uczniem klasy maturalnej o specjalności tyfloinformatyk. W klasie trzeciej otrzymał bardzo wysoką średnią ocen w szkole (5,1). Poza pilnym i systematycznym uczeniem się od klasy pierwszej, brał udział w zawodach sportowych w pływaniu, przygotowywał wraz z kolegami paczkę w ramach akcji Szlachetna Paczka. Jest samodzielny, umiejętnie planuje swoją przyszłość i potrafi wytrwale pracować, by osiągnąć zamierzone cele.

 

Dyplom

Fotografia: Aleksander Palczewski, Marceli Frukacz, stypendyści

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa