Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

17 października 2018 - Echolokacja w Lesie Wolskim

 

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w wycieczce do Lasu Wolskiego, której celem było kształcenie umiejętności poruszania się za pomocą niekonwencjonalnej metody echolokacji, w ramach nauki orientacji przestrzennej.

 

Echolokacja, czyli widzenie słuchem, jest to sposób, w jaki osoba niewidoma potrafi określić własne położenie względem otaczających ją przedmiotów, obiektów i ludzi w oparciu o analizę emitowanych przez siebie, odbitych dźwięków.

 

Uczniowie w sposób praktyczny poprzez gry, zabawy i konkursy doświadczali echa akustycznego, by zrozumieć, jak odbite dźwięki wykorzystać do rozpoznawania przestrzeni i poruszania się w niej. Poznali sposoby korzystania ze zmysłu echolokacji, aby sprawnie omijać przeszkody i zagrożenia. Metoda echolokacji uczy samodzielności poprzez poszerzanie horyzontów poznawczych i lepsze zrozumienie wszystkich zawiłości otaczającego świata.

  

Fotografia: Uczestnik wycieczki przed tablicą informującą o szlakach spacerowych         Fotografia: Poszukiwanie akustycznego echa         Fotografia: Uczniowie SPdP w Lesie Wolskim

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa