Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

1 września 2015 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września w sali gimnastycznej o godzinie:

  • 9.00 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,
  • 10.00 – Zebranie rodziców wszystkich uczniów Ośrodka, wybór Rady Rodziców,
  • 12.00 – Szkoły ponadgimnazjalne: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna. 

 

Zakwaterowanie w Internacie Ośrodka w poniedziałek 31 sierpnia od godz. 15.00.

Stołówka szkolna czynna będzie od 1 września.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa