Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

1 września 2019 - Zmiany w naszej placówce

 

Na mocy uchwały nr XXII/457/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. 

  • z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, z siedzibą przy ul. Tynieckiej 6,
  • z dniem 1 września 2019 r. tworzy się jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Kraków – Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, z siedzibą przy ul. Tynieckiej 6.

 

Powyższa zmiana nie wpływa na organizację pracy szkół oraz przebieg roku szkolnego. Jednakże w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej nastąpi zamknięcie obecnych kont bankowych. Obowiązujące od 1 września numery kont zostaną podane niezwłocznie po założeniu nowych rachunków bankowych.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa