Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

20 października 2016 - Wizyta w Pałacu Prezydenckim

 

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie miała miejsce bardzo podniosła uroczystość – obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, jubileusz 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych pod hasłem „W służbie pokoleń” oraz 70-lecie Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce.

 

W uroczystości pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy uczestniczyli również: Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, Szef Gabinetu Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski, minister Wojciech Kolarski, Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz, panie posłanki oraz przedstawiciele departamentów zdrowia i wyrównywania szans społecznych. Na uroczystość zostali zaproszeni goście reprezentujący środowisko osób niewidomych i pracujących na ich rzecz, w tym przedstawiciele ośrodków kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzroku. Nasz Ośrodek reprezentowali: dyrektor Barbara Planta, wicedyrektor Teresa Miszke oraz uczniowie szkoły podstawowej Michał Kocjan z klasy VI i Julia Zawrzykraj z klasy II.

 

Pan Prezydent w swoim wystąpieniu wyraził ogromny szacunek i uznanie dla wszystkich, którzy angażują się w pracę z osobami niewidomymi i słabo widzącymi, ponieważ te działania stwarzają szansę osobom dotkniętym niepełnosprawnością wzroku na w miarę samodzielne i satysfakcjonujące życie. Podkreślił także, że nasza ojczyzna będzie mogła być uznana za państwo nowoczesne wtedy, gdy każdemu jej obywatelowi, także takiemu którego los dotknął niepełnosprawnością, stworzymy jak najlepsze warunki do rozwoju, nauki, pracy i życia, a my Polacy będziemy mogli nosić miano cywilizowanego społeczeństwa wtedy, gdy w naszym kraju nie będzie osób wykluczonych. „Jestem wdzięczny wszystkim tym, (…) którzy myślą o innych, którzy myślą o tym, jak uczynić Polskę dostępną, jak uczynić Polskę nowoczesną, jak uczynić Polskę Rzecząpospolitą w pełnym tego słowa znaczeniu.” powiedział Pan Prezydent.

 

Następnie Pan Prezydent wręczył nagrodę „Człowieka Roku” oraz odznaczenia państwowe zasłużonym w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po wręczeniu odznaczeń młody naukowiec Piotr Psyllos zaprezentował zebranym opracowane przez siebie elektroniczne urządzenie tzw. „sztuczne oko”, które wykorzystując sztuczną inteligencję, poprzez komunikaty głosowe informuje korzystającą z niego osobę, co znajduje się na jej drodze. Kolejny występujący zaprezentował zebranym możliwości przenośnego urządzenia czytającego, które może pomóc osobie niewidomej w odczytaniu treści dokumentów podpisywanych w bankach, sądach lub innych instytucjach. Na zakończenie spotkania zaśpiewała niewidoma absolwentka SOSW w Owińskach i Akademii Muzycznej w Warszawie.

 

Fotografie autorstwa Piotra Stefańskiego, który również uczestniczył w spotkaniu wraz z przedstawicielami PZN z Krakowa

 

Fotografia: Para Prezydencka wśród przedstawicieli ośrodków dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku; czwarta z prawej Julia Zawrzykraj, obok Michał Kocjan

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa