Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

23 czerwca 2017 - Zakończenie roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 23 czerwca w sali gimnastycznej o godzinie 10.00 dla uczniów:

  • Szkoły Podstawowej
  • Gimnazjum
  • Technikum
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
  • Szkoły Policealnej
  • oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa