Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

26 czerwca 2015 - Zakończenie roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca w sali gimnastycznej o godzinie:

  •  8.00 – Szkoły ponadgimnazjalne: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna,
  • 10.00 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa