Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

29 marca 2019 - II Ogólnopolskie Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku

 Logotyp:  II Ogólnopolskie Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku,

II Ogólnopolskie Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku, organizowane w naszym Ośrodku, dedykowane jest osobom i instytucjom, które wspierają kształcenie osób z dysfunkcją wzroku, kierują dalszą drogą ich kształcenia, a także zawodowo zajmują się edukacją i rewalidacją osób niewidomych i słabo widzących lub interesują się tym zagadnieniem.

Program Forum:

 8.00 – Rejestracja uczestników

 8.30 – Powitanie gości, przedstawienie specyfiki pracy Ośrodka na rzecz osób z dysfunkcją wzroku

 8.45 – Wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Krakowie

 8.55 – Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

 9.05 – Wystąpienie Dyrektora Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa

 9.15 – Pierwsze niepokojące sygnały świadczące o konieczności konsultacji dziecka z zaburzeniami widzenia – okulista

 9.35 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z dysfunkcją narządu wzroku

10.05 – Pomoce optyczne w rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej

10.30 – Przerwa kawowa

11.00 – Prezentacja sposobu pracy tyflopedagoga oraz wyposażenia pracowni przystosowanych do pracy z osobami z dysfunkcją wzroku: pracownia biologiczna, pracownia informatyczna, pracownia kształcenia zawodowego – studio nagrań

12.00 – Biała laska – pomaga czy szkodzi?

12.20 – Internat – drugi dom?

12.35 – Kształcenie zawodowe młodzieży z niepełnosprawnością narządu wzroku – możliwości, problemy i kierunki zmian

12.55 – Trudności związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością z punktu widzenia pracodawcy

13.15 – Działalność organizacji pozarządowej w aspekcie kierunków i możliwości pozyskiwania środków finansowych

13.30 – Podsumowanie Forum

13.35 – Przerwa obiadowa

14.30 – Indywidualne konsultacje z psychologiem, rehabilitantem wzroku, nauczycielem orientacji, wychowawcą w internacie, nauczycielem zawodu, Dyrektorem Ośrodka

15.00 – Zaświadczenia udziału w konferencji

 

Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji na stronie: https://forum-tyniecka.konfeo.com.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 marca 2019.

 

Plakatzaproszenie

 

Forum wspiera Urząd Miasta Krakowa oraz:


Logotyp: Bonito.pl            Logotyp: Fundacja Niepełnosprawni Razem           Logotyp: Krakowska Pracownia Dźwięku             Logotyp: Lumen            Logotyp: MIRAcle

  
Logotyp: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja        Logotyp: Platinet        Logotyp: Polskie Karty        Logotyp: Resonance Harps Poland        Logotyp: Stowarzyszenie Moto Corde 


powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa