Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

2 września 2019 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września w sali gimnastycznej o godzinie:

  • 10.00 – Szkoła Podstawowa,
  • 11.00 – Zebranie rodziców wszystkich uczniów, wybór Rady Rodziców,
  • 12.00 – Szkoły ponadgimnazjalne/ ponadpodstawowe, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna.

 

Po rozpoczęciu roku w sali gimnastycznej, w klasach odbędą się krótkie spotkania uczniów i rodziców z wychowawcami oddziałów, a następnie zajęcia szkolne zgodnie z grafikiem.

 

Zakwaterowanie w Internacie Ośrodka w niedzielę 1 września od godz. 15.00.

Stołówka szkolna czynna będzie od 2 września.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa