Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

30 listopada 2012 - Szkolny wiąz szypułkowy pomnikiem przyrody

 

Fotografia: Przemysław Barszcz, Prezes Polskiej Fundacji Przyrodniczo-LeśnejSpotkanie odbyło się w ramach zajęć sekcji ornitologicznej naszego Ośrodka, prowadzonej przez pana Przemysława Barszcza, Prezesa Polskiej Fundacji Przyrodniczo-Leśnej. W roku szkolnym 2011/2012 wspólnie z uczniami realizował on projekt zatytułowany „Głosy ptaków, zapach lasu”. Podczas cyklu spotkań zdobywaliśmy informacje o ptakach i środowisku ich życia. Słuchaliśmy głosów ptaków, ucząc się rozpoznawać gatunki, które je wydają. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych i wycieczkach.

 

Fotogrfia: Tabliczka do oznakowania pomników przyrodyW związku z tym postanowiliśmy kontynuować współpracę. Już we wrześniu odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie, a w październiku udaliśmy się na Politechnikę Krakowską, aby uczestniczyć w wykładzie poświęconym ochronie jerzyków. Listopadowe zajęcia odbyły się w ogrodzie szkolnym. Okazja ku temu była szczególna. W październiku Rada Miasta Krakowa uznała wiąz szypułkowy, rosnący przed szkołą, za pomnik przyrody. Naszym celem było oznaczenie okazałego drzewa specjalną tabliczką, na której na zielonym tle znajduje się godło Polski oraz napis „Pomnik przyrody”.

 

Fotografia: Przybijanie tabliczki z napisem „Pomnik przyrody”Nasz wiąz szypułkowy rośnie w tym miejscu od stu kilkudziesięciu, a może nawet dwustu lat. Jest świadkiem czasów, kiedy to dolina Wisły prawie w całości pokryta była lasami, w których dominowały jesiony wyniosłe, topole białe i czarne, wierzby oraz właśnie wiązy szypułkowe. Lasy te, zwane lasami łęgowymi, zostały niestety w większości wycięte przez ludzi, którzy na żyznych nadrzecznych ziemiach chcieli zakładać swoje pola. W ostatnich dziesięcioleciach wiązy szypułkowe stały się jeszcze rzadsze na skutek roznoszonej przez korniki holenderskiej choroby wiązu.

 

Fotografia: Mierzenie pierśnicy wiązuZa pomocą profesjonalnej taśmy używanej przez leśników zmierzyliśmy obwód naszego wiązu na wysokości 1,3 m czyli tzw. pierśnicę. Wynik pomiaru – 4,15 m – upewnił nas, że jest to rzeczywiście jeden z najgrubszych wiązów w okolicy, w pełni zasługujący na zaszczytne miano pomnika przyrody. Następnie w innej części ogrodu podziwialiśmy jeszcze jeden pomnik przyrody – piękny, stary dąb szypułkowy. Podczas spaceru dowiedzieliśmy się także o innych formach ochrony środowiska oraz rozpoznawaliśmy niektóre gatunki roślin występujących w naszym ogrodzie.

 

Sekcja ornitologiczna

Fotografie

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa