Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

4 grudnia 2018 - Mobilność - klucz do sukcesu

 

Młodzież z klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i drugiej Branżowej Szkoły I stopnia brała udział w warsztatach orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się pt. ,,Mobilność – klucz do sukcesu”. Mobilność rozumiana dwojako, bowiem warsztaty miały dwa cele:

  • rozwijanie umiejętności samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejskiej poprzez podróżowanie w nieznanych obszarach, korzystanie z transportu publicznego, zaplanowanie trasy z wykorzystaniem wzrokowych wskazówek orientacyjnych i aplikacji mobilnych do nawigacji;
  • rozwijanie kompetencji miękkich niezbędnych podczas poszukiwania pracy poprzez prowadzenie przykładowej rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

 

Warsztaty zostały zorganizowane w Firmie Dąbrowski AUTO SERWIS nie tylko ze względu na zainteresowana motoryzacyjne naszej młodzieży. Istotne było, aby uczniowie podczas treningu komunikacji interpersonalnej wykorzystywali kompetencje ponadprzedmiotowe, niezwiązane z nabytymi w szkole kwalifikacjami zawodowymi. To znacznie utrudniało im zdanie, ale podstawowym celem było kształcenie kompetencji miękkich, odnoszących się do cech osobistych i umiejętności społecznych.

 

Pan Tadeusz Dąbrowski potwierdził, że obecnie pracodawcy często szukają w pracowniku umiejętności wykraczających poza kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Podkreślił wagę kompetencji miękkich jako uniwersalnych, umożliwiających ludziom funkcjonowanie w zespołach. Ponadto uświadomił uczniom, że warto inwestować we własny rozwój, ponieważ sytuacja na rynku pracy powoduje, iż rozwój pracownika odbywa się przez cały okres aktywności zawodowej. Współczesny pracownik powinien być elastyczny, by reagować na zmieniające się okoliczności i oczekiwania – powinien wykazywać chęć zdobywania kolejnych umiejętności i otwartość na nowe zadania.

 

Bardzo dziękujemy Panu Tadeuszowi Dąbrowskiemu za interesująco poprowadzone, pouczające spotkanie.

 

   Fotografia: Uczniowie przed Firmą Dąbrowski Auto Serwis         Fotografia: Pan Tadeusz Dąbrowski i zasłuchani uczniowie

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa