Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

7 i 14 kwietnia 2018 - Dni Otwarte w naszym Ośrodku

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością wzroku

na Dni Otwarte Ośrodka

7 kwietnia 2018 (sobota) w godzinach 09.00–13.00,

14 kwietnia 2018 (sobota) w godzinach 09.00–13.00.

 

 

W programie:

  • spotkania ze specjalistami: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oddziału przedszkolnego, terapii widzenia, orientacji przestrzennej, rehabilitacji ruchowej, terapii audio-psycho-lingwistycznej, technik brajlowskich,
  • konsultacje z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym,
  • rozmowy z dyrekcją w sprawie rekrutacji do naszych szkół,
  • zwiedzanie Ośrodka, w tym wybranych pracowni szkolnych (biologicznej, tyfloinformatycznej, biurowej, plecionkarskiej, ogrodniczej, masażu, studia nagrań), basenu, siłowni, sali gimnastycznej,
  • multimedialna prezentacja Ośrodka oraz dodatkowe atrakcje.

 

 

Podczas Dni Otwartych będzie można uczestniczyć w bezpłatnych konsultacjach, które prowadzimy przez cały rok. Konsultacje obejmują:

  • ocenę funkcjonalnego widzenia i dobór pomocy optycznych,
  • diagnozę umiejętności poruszania się w przestrzeni (małej i dużej),
  • ocenę rozwoju ruchowego (postawy),
  • dobór metod, form oraz technik pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem,
  • rozmowę z dyrektorem szkoły, pedagogiem i psychologiem.

 

 

Kontakt:

SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

tel. +48 12 266 66 80 wewn.: 148, 154

e-mail: sosw@blind.krakow.pl

 

 

Chcemy dotrzeć do dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku lub z niepełnosprawnością sprzężoną. Jeżeli znają Państwo osoby, którym moglibyśmy pomóc, prosimy o przekazanie powyższej informacji. Serdecznie zapraszamy.


Plakat

 

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa