Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

8 czerwca 2018 - Warsztaty dla rodziców uczniów Ośrodka

 

 

Logo warsztatów

Dyrekcja SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących oraz zespół nauczycieli

serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe

poświęcone sposobom usamodzielniania osób z dysfunkcją wzroku

„W drodze do samodzielności – jak wspierać dzieci i młodzież”

 

 

Piątek, 8 czerwca 2018, godz. 9.00 – 14.00

Warsztaty odbędą się w naszym Ośrodku, ul. Tyniecka 6, Kraków

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 maja 2018

  • pod numerem telefonu 12 266 66 80

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – wewn. 148,

Szkoły ponadgimnazjalne – wewn. 144,

  • lub drogą mailową poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS w wiadomości do Pani Doroty Wrony.

 

Program spotkania

 

Treść warsztatów

I. Jestem samodzielny

Zaprezentujemy metody pracy z osobami niewidomym i słabo widzącym, które pozwolą im opanować czynności dnia codziennego. Przedstawimy również sposoby przystosowania przestrzeni, w której funkcjonują. Pokażemy, jak dzięki rewalidacji w przyszłości mogą się stać samodzielni.

 

II. Krok za krokiem

Odpowiemy na nurtujące wielu rodziców pytania: Jak niewidomi orientują się w przestrzeni? Po co potrzebna jest biała laska? Co to znaczy być dobrym przewodnikiem? Pokażemy także różne pomoce do ćwiczenia orientacji i przedstawimy sposoby bezpiecznego poruszania się.

 

III. Wzrok – warto ćwiczyć

Zaprezentujemy różne ćwiczenia dotyczące rehabilitacji wzroku: motoryki gałek ocznych, uwagi i pamięci wzrokowej, interpretacji obrazów przestrzennych u osób z brakiem widzenia przestrzennego. Pokażemy, jak pracować z pomocami optycznymi. Poinformujemy o realizacji wniosków o przyznanie pomocy optycznych w ramach NFZ.

 

IV. Czas na samodzielność

Przedstawimy metody współpracy z dziećmi w różnym wieku, zachęcające je do poszerzania samodzielnego funkcjonowania w środowiskach rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Zaprezentujemy postawy dorosłych, które sprzyjają w rozbudzaniu dążenia do samodzielności.

 

V. Pomoc organizacji pozarządowej w drodze do samodzielności

Zapoznamy z formami działania organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Nadzieja, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Udzielimy informacji na temat możliwości pozyskania środków na zakup pomocy rehabilitacyjnych i edukacyjnych.

 

Zapraszamy.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa