Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

8 lipca 2020 - Medal Cracoviae Merenti dla Mieczysława Kozłowskiego w uznaniu szczególnych zasług

 

Z wielką radością informujemy, że Mieczysław Kozłowski został uhonorowany Brązowym Medalem Cracoviae Merenti za niekwestionowane zasługi dla Miasta Krakowa. Decyzję podjęła Rada Miasta na posiedzeniu 8 lipca br. na wniosek Komisji Medalu, w skład której wchodzą: Prezydent Miasta Krakowa, Metropolita Krakowski oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Mieczysław Kozłowski kierował Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w latach 1985–2007. Jest to okres największego i najbardziej efektywnego rozwoju placówki, która stała się ogólnopolskim centrum kształcenia, rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, wysoko cenionym zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

W 1985 istniała tylko szkoła podstawowa dla dzieci niewidomych z 77 uczniami. W 2007 działało 9 szkół i 2 internaty, uczyło się 679 osób, a szkoły kończące się maturą osiągały 97% zdanych egzaminów oraz 80–90% przyjęć na studia i do szkół policealnych. W 1985 szkoła nie posiadała ani jednego komputera; w 2007 było około 150 (7 pracowni komputerowych z nowoczesnym oprogramowaniem i technologiami wspomagającymi).

 

Dyrektor Kozłowski działał wszechstronnie i wielopłaszczyznowo, mając wizję nowoczesnej szkoły, którą krok po kroku wcielał w życie w czasach, kiedy realizacja nawet prostych zadań mogła sprawiać trudności. Dla Pana Dyrektora nie było rzeczy niemożliwych. Wierzył w ludzi i ich możliwości. Życzliwość i otwartość na potrzeby uczniów i pracowników sprawiały, że cieszył się powszechnym szacunkiem i poważaniem. Zawsze pozostanie autorytetem i wzorem do naśladowania. Konsekwentnie budował reputację szkoły. Ciężką pracą i determinacją stworzył Ośrodek, który zyskał prestiż w Polsce i na świecie.

 

Wierzymy, ze ten duch i zapał, które go cechowały, pozostaną w Zespole, aby nasze Centrum nadal pozostało w centrum środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, tak jak Ośrodek był w jego środku za sprawą pracy i talentu Dyrektora Mieczysława Kozłowskiego.

 

Serdecznie gratulujemy Panie Dyrektorze! Nikt lepiej niż my – grono pedagogiczne, pracownicy i absolwenci naszej placówki – nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo zasługuje Pan na uznanie i Medal Cracoviae Merenti, najwyższe odznaczenie przyznawane przez Miasto Kraków.

 

Informacja Rady Miasta Krakowa na temat przyznanych Medali Cracoviae Merenti, których wręczenie nastąpi na specjalnej sesji jesienią.

 

Fotografia: Mieczysław Kozłowski, gość honorowy podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2019

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa