Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

8 listopada 2017 - Wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa małopolskiego

 

Uroczystość odbyła się w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie, gdzie wyróżnionym uczniom dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. Jednym z wyróżnionych został Jakub Lukowicz – uczeń czwartej klasy Technikum, uczący się zawodu technik tyfloinformatyk. Jakub został uhonorowany za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę, a także działalność na rzecz szkoły oraz środowiska osób niewidomych i słabo widzących.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

       Fotografia: Jakub Lukowicz odbiera dyplom z rąk Pani Kurator Barbary Nowak          Fotografia: Jakub Lukowicz przed budynkiem Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa