Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

9 grudnia 2014 - Spotkanie Małopolskiego Kuratora Oświaty ze stypendystami Prezesa Rady Ministrów

W gronie uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyróżnionych Stypendium Prezesa Rady Ministrów znajduje się uczeń trzeciej klasy Technikum, Radosław Krukowski.
Został on uhonorowany za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz dojrzałe i odpowiedzialne wywiązywanie się z inicjatyw, które podejmował na rzecz klasy, szkoły, środowiska. Wyróżnia go również wysoka kultura osobista i nienaganne maniery. 
W uroczystości, która obyła się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski wręczył stypendystom dyplomy. W imieniu Prezesa Rady Ministrów złożył gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

 

Wsród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów, znajduje się uczeń trzeciej klasy Technikum Radosław Krukowski. Został uhonorowany za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz odpowiedzialne wywiązywanie się z inicjatyw, które podejmował na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Wyróżnia go również wysoka kultura osobista i nienaganne maniery. W uroczystości, która obyła się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski wręczył stypendystom dyplomy. W imieniu Prezesa Rady Ministrów złożył gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

 

 

Fotografia: Radosław Krukowski z dyplomem Dyplom Radosława Krukowskiego, stypendysty Prezesa Rady Ministrów

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa