Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Dowóz do szkoły dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością - informacja dla rodziców

 

Szanowni Państwo!

 

Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie uprzejmie przypomina, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa od 1 września 2020 obowiązują nowe zasady przyznawania dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz nowy wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu.

 

Przyznanie dowozu możliwe jest jedynie na podstawie wypełnionego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jedynymi uprawnionymi do złożenia wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola są rodzice i prawni opiekunowie dziecka. Szkoła nie tworzy list uczniów uprawnionych do dowozu.

 

Obowiązujące wzory wniosków dostępne są na Dzienniku Podawczym Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, oraz poniżej:

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa