Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Ewaluacja zewnętrzna całościowa

 

Na podstawie § 18 ust. 5 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) zostanie przeprowadzona przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie ewaluacja całościowa

  • w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 33, ul. Tyniecka 6 w Krakowie, w dniach 8–20 czerwca 2015 r.,
  • w Technikum Specjalnym Nr 26, ul. Tyniecka 6 w Krakowie, w dniach 22 czerwca – 3 lipca 2015 r.

 

Harmonogram ewaluacji w ZSZ

Harmonogram ewaluacji w Technikum

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa