Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Komunikat Rady Rodziców

  1. Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez Radę Rodziców w dniach 7, 8 , 12 kwietnia.
  2. Śródroczne zebranie Rady Rodziców z innymi rodzicami uczniów Ośrodka odbędzie się 7 i 12 kwietnia o godzinie 12.00. Podczas zebrania omówione zostaną m.in. dotychczasowe przedsięwzięcia, wyniki konkursu na dyrektora Ośrodka, przyszłe inicjatywy Rady i zaangażowanie rodziców w działania dla dobra ich dzieci.

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa