Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Liceum dla dorosłych - otwarcie nowej szkoły w Ośrodku w roku szkolnym 2014/2015

 

Gmina Miejska Kraków nie prowadzi liceum dla dorosłych z dysfunkcją narządu wzroku.

Zgodnie z art. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), gwarantującym osobom dorosłym możliwość uzupełnienia wykształcenia ogólnego, został przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6.

 

XI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych jest szkołą 3-letnią, kształcącą słuchaczy w formie stacjonarnej (3–4 dni nauki w tygodniu). Liceum pozwoli na uzupełnienie wykształcenia ogólnego, co stanowi podstawę do zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

 

Oferta skierowana jest do osób niewidomych i słabo widzących: pełnoletnich absolwentów gimnazjum oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Do szkoły przyjmowani są kandydaci:

  • mający 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły,
  • którzy w roku ukończenia nauki w szkole nie będą mieli więcej niż 24 lata.

 

Inauguracja nauki w liceum planowana jest 1 września 2014. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

Wybór liceum dla dorosłych to świadome planowanie kolejnych etapów kariery zawodowej:

  1. uzupełnienie wykształcenia ogólnego,
  2. dalszy rozwój zawodowy i nabycie nowych kwalifikacji,
  3. zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy czyli zwiększenie szans zatrudnienia.

Zapraszamy!

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa