Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Modele anatomiczne dla masażystów

 

Logotyp: L'Occitane en ProvenceFundacja L’Occitane en Provence jest organizacją filantropijną, która angażuje się w projekty oferujące wsparcie w formie darowizny dla osób z dysfunkcją wzroku we Francji i na terenie całego świata.

 

L’Occitane Polska ma na celu finansowanie projektów zgodnych z obszarami działań Fundacji, np. w dziedzinie edukacji – kształcenia zawodowego, niezbędnego do włączenia społecznego.

 

Nauka zawodu jest podstawowym czynnikiem w zdobywaniu niezależności i zapobiega wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą znaleźć udaną i satysfakcjonującą pracę w zawodzie technik masażysta, gdyż w Polsce jest to zawód poszukiwany. Dlatego też głównym celem Ośrodka jest przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej poprzez zapewnienie im równych szans skutecznego rozwoju i odpowiedzenie na ich indywidualne potrzeby.

 

Celem współpracy z Fundacją L’Occitane en Provence oraz L’Occitane Polska było stworzenie optymalnego środowiska do kształcenia zawodowego dla osób z dysfunkcją wzroku w zawodzie technik masażysta. W marcu br. został zakończony projekt, dotyczący zakupu modeli ciała ludzkiego oraz urządzeń do masażu, które wykorzystywane będą na wszystkich lekcjach przedmiotów zawodowych, we wszystkich klasach kierunku technik masażysta. Ponadto model ciała ludzkiego może być pomocny podczas lekcji biologii w innych szkołach w Ośrodku, co znacznie zwiększy ilość beneficjentów.

 

Dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu partnerów projektu zakupiono:

  • Fotografia: Model noworodkamodele anatomiczne – model torsu z otwartymi plecami, model serca, model stawu barkowego z mięśniami obręczy, układ kostny stopy, model stawu kolanowego, blokowy model skóry, model noworodka do czynności opiekuńczych,
  • sprzęt pomocny w toku nauki – fotel do masażu, taborety obrotowe z regulowaną wysokością, zestaw do masażu kamieniami z podgrzewaczem, kliny do masażu.

 

Nauka poprzez dotyk odgrywa ważną rolę informacyjną w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Osoby niewidome i słabo widzące wykorzystują zmysł dotyku w sposób aktywny do poznawania przedmiotów i otoczenia, ponieważ postrzeganie i poznanie dotykiem zastępuje poznanie wzrokowe. Pomoce dydaktyczne zakupione w wyniku projektu, ze środków otrzymanych z L’Occitane Polska i Fundacji, bardzo ułatwią proces nauczania-uczenia się, co spowoduje lepsze, wszechstronne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu masażysty, a w konsekwencji zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.

 

Fotografie

 

     Fotografia: Układ kostny stopy    Fotografia: Model stawu kolanowego    Fotografia: Schemat powstawania dyskopatii 

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa