Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Rodzina 500 plus - przyjmowanie wniosków w Ośrodku

 

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” od rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

  • rodziców wychowanków Ośrodka,
  • pracowników Ośrodka,

będą przyjmowane w dniach 1–30 kwietnia 2016 w godzinach 9.00–14.00 w sekretariacie Ośrodka.Logotyp: Rodzina 500+

 

 

Ulotka informacyjna Urzędu Miasta Krakowa

Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500 plus” znajduje się na stronach internetowych:

 

 

Druk wniosku wraz z załącznikami oraz wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów:

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Załącznik nr 1)

Wzór wypełnionego wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko

Wzór wypełnionego wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 2 – wzór wypełniony

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny który posiada gospodarstwo rolne)

Załącznik nr 3 – wzór wypełniony

 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny który posiada gospodarstwo rolne)

Załącznik nr 4 – wzór wypełniony

 

Oświadczenie, że sytuacja rodzinna i dochodowa nie uległa zmianie i dokumenty złożone do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego zachowują ważność

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa