Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Majora Hieronima Henryka Baranowskiego

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

 

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Szkole Muzycznej zaleca się indywidualną pracę ucznia z wykorzystaniem ogólnodostępnych programów komputerowych. Programy są odpowiednio skonstruowane, tak że wyboru ćwiczeń można dokonać na każdym etapie nauki. Jako nauczyciele kształcenia słuchu zachęcamy i zalecamy ćwiczenie kształcenia słuchu 3 lub 4 razy w tygodniu w wymiarze 15–30 minut.

 

Na stronie internetowej dur-moll.pl proszę ćwiczyć następujące zagadnienia słuchowe. Za każdym razem odwiedzając program, rozpoznajemy od 10–20 przykładów z danej dziedziny.

Słuchowe:

Rozpoznawanie interwałów (stosować, wybierać wymienny instrument) dla dzieci młodszych klas wyłączamy (jasne tło) tryton, seksty i septymy, pozostali rozpoznają wszystkie interwały.

Trójdźwięki w postaci zasadniczej (można wyłączyć w klasach najmłodszych zmniejszony i zwiększony). Objaśnienie: majorowy to dur, minorowy to moll.

Trójdźwięki z przewrotami (wyłączyć zmniejszone i zwiększone), zadanie dotyczy ostatnich dwóch lat nauki.

Teoretyczne:

Interwał na pięciolinii – dzieci młodszych klas wyłączamy (jasne tło) tryton, seksty i septymy.

Jaka to nuta – tylko dla klas najmłodszych.

Na stronie internetowej https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl:

  • interwały proste: dla klas młodszych zadania 1–14, pozostałe klasy wszystkie przykłady,
  • trójdźwięki bez przewrotów: dla klas młodszych zadania 1–11, pozostałe klasy wszystkie przykłady,
  • trójdźwięki w przewrotach: tylko dwie ostatnie klasy Szkoły Muzycznej,
  • gamy durowe i ich triady – przykłady: dla klas młodszych przykład 1, 3, starsze 1–7,
  • gamy molowe i ich triady: dotyczy klas starszych, zadania 1–8,
  • dominanta: tylko klasy dyplomowe, zadania 1–5.

 

Te ćwiczenia to nie tylko nauka, ale też forma zabawy i sprawdzenia swoich możliwości.

Klasy młodsze to wstępna, 1–3 cyklu sześcioletniego oraz 1–2 cyklu czteroletniego.

Dzieci z dysfunkcją wzroku potrzebują pomocy opiekuna do powyższych programów.

 

Zachęcamy

Sekcja Teorii

 

Jednocześnie bardzo proszę wszystkich uczniów grup kształcenia słuchu p. Izabeli Szoty o systematyczne, codzienne ćwiczenie następujących zagadnień:

  • interwały do oktawy (budowanie w górę i w dół od dźwięków c, d, e, f, g, a, h – zapis w zeszycie),
  • trójdźwięki dur, moll, zmniejszone z postaci zasadniczej i przewrotach oraz zwiększone w postaci zasadniczej (budowanie w górę od dźwięków c, d, e, f, g, a, h – zapis w zeszycie),
  • dominanta septymowa w postaci zasadniczej z rozwiązaniem na Tonikę (od dźwięków c, d, e, f, g, a, h – zapis w zeszycie),
  • gamy dur i moll (wszystkie odmiany) do 4 znaków przykluczowych i ich triady (zapis w zeszycie).

 

Małgorzata Bała

Wicedyrektor Zespołu kierująca Szkołą Muzyczną

 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa