Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Aktualności

Uwaga! Kasa Zespołu nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na podane poniżej rachunki bankowe:

 

  • odpłatność za wyżywienie oraz duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
    PKO BP SA   58 1020 4900 0000 8802 3236 1457

 

  • pozostałe wpłaty
    PKO BP SA   28 1020 4900 0000 8702 3243 1207

 

  • konto Rady Rodziców 

PKO BP I O. Kraków 71 1020 2892 0000 5402 0015 7867


PKO BSA        58 1020 4900 0000 8802 3236 1457 

powrót »
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa