Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Metoda Tomatisa

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie od 2006 prowadzona jest nowa forma terapii pedagogicznej zwana inaczej metodą Tomatisa albo stymulacją audio-psycho-lingwistyczną.

Terapia ta wspomaga rozwój dziecka poprzez wspieranie u niego funkcji słuchowej. Polega na słuchaniu dźwięków przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które pozwala ćwiczyć mięśnie ucha środkowego poprzez powodowanie ich skurczu i relaksacji. Prowadzone ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, co z kolei wpływa na poprawę umiejętności słuchania i przetwarzania dźwięków. Dzięki temu następuje poprawa koncentracji, rozwój zdolności komunikacyjnych, polepszenie jakości uczenia się, a także zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

 

Pełna terapia obejmuje diagnozę uwagi słuchowej ucznia, wywiad z rodzicem, a następnie 10-dniowe sesje po 2 godziny zegarowe dziennie (2 razy po południu, 3 razy w godzinach dopołudniowych). Programy terapii ustala się indywidualnie w zależności od wskazań zdrowotnych, problemów szkolnych oraz uzyskanych wyników badań. Wskazane jest przeprowadzenie z jednym uczniem min. trzech programów terapii.

 

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z oferowaną metodą bezpośrednio w gabinecie (Stary Internat, I piętro, pok. 115) lub telefonicznie pod numerem 12 266 66 80, wewn. 139.

 

Więcej informacji na temat metody Tomatisa 

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa