Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Historia

 • Fotografia: Liczenie na kubarytmach
 • Fotografia: Klasa druga, 1949
 • Fotografia: Sypialnia 1948

 1948

 • 15 uczniów
 • 3 klasy i grupy internatowe
 • 14 nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjno-gospodarczych

 

 

 2019 

 • Wczesne Wspomaganie
 • Szkoła Podstawowa oraz szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe, Szkoła Policealna, Liceum dla Dorosłych
 • Szkoła Muzyczna
 • Internat

 

Zmienił się budynek, wyposażenie, formy pracy, programy nauczania, lecz cel pozostał ten sam. To, co trwa i trwać będzie zawsze, to niezmienna wiara w możliwości uczniów oraz dzielenie się tą pewnością z wychowankami, aby motto patrona W. Dolańskiego ,,Nic o nas bez nas” stało się myślą przewodnią w ich dorosłym życiu, w dążeniu do samorealizacji, niezależności, integracji społecznej i szczęścia.

 • Fotografia: Sypialnia 2009
Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa