Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Podręczniki

Informacja o podręcznikach dla uczniów z dysfunkcją wzroku

 

Podręczniki w wersji brajlowskiej, jakimi dysponuje biblioteka szkolna, zakupiono ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca.”


Przygotowaniem podręczników dla uczniów niewidomych i słabo widzących zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej, które we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) na podstawie zamówień zgłoszonych przez szkoły zleca wybranym instytucjom adaptację i druk podręczników. W miarę posiadanych środków finansowych niektóre zaadaptowane podręczniki drukowane są w wersji brajlowskiej lub powiększoną czcionką i przekazywane do szkół lub ośrodków szkolno-wychowawczych kształcących dzieci z dysfunkcją wzroku.

 

Na stronie internetowej ORE http://www.adaptacje.ore.edu.pl/ znajdują się informacje dotyczące zgłaszania zamówień, listy adaptacji oraz wersje elektroniczne zaadaptowanych podręczników, udostępniane szkołom nieodpłatnie w specjalnie opracowanym systemie informatycznym. Wykazy adaptacji podręczników do nowej podstawy programowej są stopniowo uzupełniane. Do tej pory w brajlu i w powiększonym druku zostały wydane niektóre tytuły podręczników dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ministerstwo obiecuje przeznaczyć kolejne fundusze na druk nowych podręczników, jednak ich wydanie niestety się opóźni.

 

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników obowiązujących w naszym Ośrodku w roku szkolnym 2015/2016. Podajemy również informację o dostępności wersji brajlowskiej lub powiększonego druku w bibliotece. W zbiorach posiadamy także niewielką ilość podręczników w zwykłym druku. Pierwszeństwo w wypożyczeniu książek mają uczniowie naszego Ośrodka, jednak w przypadku posiadania większej ilości podręczników możemy je wypożyczyć także uczniom niewidomym lub słabo widzącym kształcącym się w szkołach ogólnodostępnych. Zasady obowiązujace czytelników spoza naszego Ośrodka określone są w regulaminie wypożyczalni podręczników szkolnych. Polecamy Państwu zapoznanie się z naszym wykazem oraz z informacjami na stronie internetowej ORE.

 

 

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

 

 

Wyprawka szkolna w roku 2017/2018

 

 

Szkoła Podstawowa

Oddziały gimnazjalne

Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła Policealna

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa