Strona główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Podręczniki

Informacja o podręcznikach dla uczniów z dysfunkcją wzroku

 

Podręczniki w wersji brajlowskiej, jakimi dysponuje biblioteka szkolna, zakupiono ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca.”


Przygotowaniem podręczników dla uczniów niewidomych i słabo widzących zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej, które we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) na podstawie zamówień zgłoszonych przez szkoły zleca wybranym instytucjom adaptację i druk podręczników. W miarę posiadanych środków finansowych niektóre zaadaptowane podręczniki drukowane są w wersji brajlowskiej lub powiększoną czcionką i przekazywane do szkół lub ośrodków szkolno-wychowawczych kształcących dzieci z dysfunkcją wzroku.

 

Na stronie internetowej ORE http://www.adaptacje.ore.edu.pl/ znajdują się informacje dotyczące zgłaszania zamówień, listy adaptacji oraz wersje elektroniczne zaadaptowanych podręczników, udostępniane szkołom nieodpłatnie w specjalnie opracowanym systemie informatycznym. Wykazy adaptacji podręczników do nowej podstawy programowej są stopniowo uzupełniane. Do tej pory w brajlu i w powiększonym druku zostały wydane niektóre tytuły podręczników dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ministerstwo obiecuje przeznaczyć kolejne fundusze na druk nowych podręczników, jednak ich wydanie niestety się opóźni.

 

Poniżej zamieszczamy wykaz podręczników obowiązujących w naszym Ośrodku w roku szkolnym 2015/2016. Podajemy również informację o dostępności wersji brajlowskiej lub powiększonego druku w bibliotece. W zbiorach posiadamy także niewielką ilość podręczników w zwykłym druku. Pierwszeństwo w wypożyczeniu książek mają uczniowie naszego Ośrodka, jednak w przypadku posiadania większej ilości podręczników możemy je wypożyczyć także uczniom niewidomym lub słabo widzącym kształcącym się w szkołach ogólnodostępnych. Zasady obowiązujace czytelników spoza naszego Ośrodka określone są w regulaminie wypożyczalni podręczników szkolnych. Polecamy Państwu zapoznanie się z naszym wykazem oraz z informacjami na stronie internetowej ORE.

 

 

Wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

 

 

Wyprawka szkolna w roku 2017/2018

 

 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła Policealna

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Czcionka standardowa Czcionka duża Czcionka bardzo duża biały tekst, czarne tło czarny tekst, żółte tło kolorystyka standardowa